Oferta na profesjonalne badania rynkowe

Szukasz kompleksowej obsługi w zakresie przygotowania badań rynkowych? 

Oferujemy kompleksowe usługi dla Przedsiębiorstw, Spółek Miejskich, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Organizacji non-profit. 

W zależności od zakresu badania od 2 tyg do 3 m-cy 

1. ZAKRES BADANIA   
 

 • badanie rynku produktów, usług i pieniądza 
 • badanie rynku producentów, hurtowników, odbiorcy detalicznego 
 • badanie rynku w pełnym zakresie geograficznym, tj. od lokalnego do światowego 
 1. badanie rynku dóbr konsumpcyjnych bez względu na zakres badań 

 1. badanie rynku dóbr przemysłowych

2. OPIS PROCEDUR 

 • 2.1Metody ilościowe:  
 • CATI 
 • CAPI 
 • PAPI 
 • CAWI 
 • DESK RESERCH
 • 2.2Metody jakościowe:  
 • FGI 
 • IDI pogłębiony wywiad 

3. CZAS TRWANIA BADANIA   
 

 • W zależności od zakresu badania od 2 tyg do 3 m-cy 

4. SCHEMATY DZIAŁANIA Z KLIENTEM   
 

 • przyjęcie zapytania ofertowego 
 • ustalenie przedmiotu zlecenia wraz z doborem metod badania (po uzgodnieniu z klientem) 
 • wycena zlecenia 
 • podpisanie umowy z klientem 
 • realizacja zlecenia (badanie w oparciu o wybraną przez klienta metodę) 
 • przekazanie badania klientowi i zakończenie zlecenia

ANALIZA KONKURENCJI NA RYNKU 

 • Badanie przeszłych i przyszłych działań konkurencji 
 • Badanie mocnych i słabych stron konkurencji 
 • Analiza struktury i zatrudnienia konkurencji 
 • Analiza cen, promocji, warunków sprzedażowych 
 • Badanie działań marketingowych konkurenta 
 • Analiza bezpośredniego otoczenia konkurenta 
 • Analiza klientów konkurenta 
 • Identyfikacja strategii konkurencji 
 • Strategiczna ocena działań konkurencji 
 • Analiza finansowa wybranych firm konkurencyjnych 
 • Monitoring działań konkurencji

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i jest zależna m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju analizy, wielkości branży.